Aihearkisto: Avustaa

Varaudu ongelmiin!

Reblogged from Keskustelo24

Rankka Kokemus Takana | 8.4.2017 14:05

Varsin useinhan ongelmien lähtökohtana on juuri se epäkelpo ja tehtävään soveltumaton isäntäperhe.

Ilmoitettaessa epäkohdista järjestölle, toivotun ja luvatun isäntäperheen vaihdon sijaan edessä onkin yleensä isompi ongelma, kun vaihto-oppilas huomaa olevansa ongelmissa sekä isäntäperheen että järjestön kanssa eli käytönnössä yksin, heitteillä. Luvattua apua ja turvaverkostoa ei näy eikä kuulu.
Vielä kun vanhempia kielletään jyrkästi puuttumasta asioihin ja nuorelta rajoitetaan yhteydenpito omiin vanhempiin, on tilanne nuorelle ahdistava ja kaoottinen.

Eristämällä nuoren, järjestöt luovat otollisen pohjan nuoren savustamiselle omasta halusta kotimatkalle. Mikäli vaihtari kestää ja sietää tilannetta, järjestö pehmittää lisää heittämällä peliin muutamat warning letterit, kiristäen sääntöjä sekä luoden mielivaltaisesti uusia määräyksiä, uhkaillen samalla erottamisella.

Vaikein tapaus järjestölle lienee fiksu nuori, joka oivaltaa pelin ja osoittautuu luupääksi. Hän sietää, hankkii näytön ja päättää, ettei lähde kotiin, vaan järjestö saa luvan hoitaa sopimuksen edellyttämän isäntäperheen…
Mitä tekeekään järjestö tässä äärimmilleen viedyssä tilanteessa? Järjestöhän ei luovuta, eikä myönnä virheitään -koskaan. Näissä tapauksissa järjestö lisää panoksia toimintakaavansa mukaisesti ja turvautuu yhteen likaisemmista tempuistaan eli tekaisee syyn ja erottaa vaihtarin perusteettomasti. Näin nuori pakotetaan ilman omaa tahtoaan ja ilman perusteita yllättäen kesken vaihdon kotimatkalle. Tieto päätetystä ja laskelmoidusti toteutettavasta äkkilähdöstä salataan ja annetaan nuorelle yleensä vasta lähtöhetkillä täytenä shokkina. Äärettömän traumatisoiva kokemus niin nuorelle itselleen kuin koko perheelle!

Kotiutuksen jälkeen järjestö pitää tietty tiukasti kiinni saamistaan rahoista ja katkaisee välittömästi yhteyden. Maajohtaja saattaa kieltää tylysti yhteydenpidon kaikkiin nuoren vaihdosta vastanneisiin tahoihin kohdemaan toimisto mukaan lukien, eikä ota itse puheluja vastaan, vaan kehottaa viemään jutun suoraan kuluttajariitalautakuntaan tai oikeuteen.. Asenne tapauksessamme oli ”Ihan sama, ei kiinnosta!”

Tämän kaiken itsekin kokeneena ja läpi käyneenä (STS/Mira Silvonen), olen selvittänyt järjestöjen toimintaa vuosikaudet, myös muissa maissa. Olen vakuuttunut näistä erittäin likaisista, laskemouduista ja jopa rikolliset piirteet täyttävistä vakiintuneista toimitavoista. Siinä määrin ja toistuvasti näitä tapauksia ilmenee, ettei todellakaan voi puhua yksittäistapauksista.

Hyviä vaihtokokemuksia on varmasti osa, mutta ne eivät kompensoi näitä järkyttäviä elämänikuisia muistoja ja nuorten nöyryytyksiä, jotka pahimmissa tapauksissa ovat johtaneet vuosikymnenien traumoihin ja terveydellisiin ongelmiin.
Ymmärrän hyvin joidenkin kirjoittajien tuohtumuksen ja vihan järjestöjä kohtaan, siksi paljon monilla on kärsimystä takanaan.

On tervettä tuntea iloa onnistuneesta vaihtokokemuksesta, mutta yhtälailla tervettä on myös tuntea pettymystä ja vihaa kokiessaan lapseensa kohdistettua tietoista sekä laskelmoitua julmaa henkistä väkivaltaa.

On myös tervettä ottaa avoimin mielin selvää asioista, jota suosittelen kaikille!

To read the comments to this post, please go to Keskustelu Suomi24

Mainokset

Tärkeitä Kysymyksiä

Asioita, joita jokaisen tulisi selvittää järjestön kanssa ennen päätöstä vaihtoon lähdöstä:

Sopimus

Onko järjestö sitoutunut noudattamaan OPH:n suosituksia?

Onko järjestö sitoutunut noudattamaan US Department of State:n sääntöjä?

Vastaako lähettävä järjestö vaihto-ohjelman toteutumisesta sopimuksen mukaisesti mahdollisista yhteistyökumppaneista huolimatta?

Järjestön käyttämät yhteistyökummapanit kohdemaassa?
Onko vaihto-ohjelmalla mitään takuuta?

Kuka järjestössä käsittelee vaihto-oppilaiden terveystietoja?
Miten järjestö varmistaa riittävän asiantuntemuksen erottamispäätöksisään, joissa perusteena käytetään terveydellisiä syitä?

Onko vaihto-oppilaalla halutessaan oikeus keskeyttää vaihto-ohjelma ja palata kotiin järjestön kustannuksella ilman lisäehtoja? (OPH:n suositukset 4.3)

Onko vaihto-oppilaalla oikeus pitää halutessaan yhteyttä omiin vanhempiinsailman järjestön asettamia rajoituksia?

Onko vaihto-oppilaalla halutessaan mahdollisuus ostaa itselleen lisäruokaa, vaikäyttääkö järjestö sitä varoituksen perusteena?

Onko vanhemmilla oikeus käydä paikanpäällä oppilaan sairaustapauksessa, ongelmatilanteessa tai toteamassa sopimusrikkomus esim. epäinhimilliset asuinolosuhteet, vai onko vierailu kaikissa tapauksissa sopimusrikkomus ja vaihto-oppilaan erottamisperuste?

Laatiiko järjestö mahdollisia lisäehtoja ja/tai uusia määräyksiä vaihto-oppilaalle vaihto-ohjelman aikana, jos niin millaisia?

Ongelmatilanteiden ratkaisu ja korvauskäytäntö?

Esimerkkitapauksia epäonnistuneesta vaihto-ohjelmasta ja korvauskäytännöstä?

Isäntäperhe, Aluevalvoja

Onko isäntäperheiden hankinta OPH:n suositusten mukaisesti vastikkeetonta? (OPH:n suositukset 3.1)

Mikä on isäntäperheille myönnettävä ”stipendi”?

Aluevalvojien palkitsemisjärjestelmä isäntäperheiden hankinnassa?

Onko aluevalvoja järjestön työntekijä vai toimiiko hän itsenäisenä?

Isäntäperheille asetetut minimikriteerit?

Ilmoittaako järjestö suoraan ja rehellisesti ennen lähtöä, mikäli on tilanne ettei vaihto-oppilaalle ole löytynyt pysyvää isäntäperhettä koko vaihdon ajaksi?

Mikäli vaihto-oppilaalle selviää vasta kohdemaahan saapuessa, ettei järjestö olelöytänyt hänelle isäntäperhettä koko vaihdon ajaksi, onko hänellä halutessaan oikeus palata kotiin järjestön kustannuksella ja saada kaikki vaihto-ohjelmasta maksetut rahat takaisin? (OPH:n suositukset 4.4)

Kuka vastaa rikostaustatutkimuksista? Onko vanhemmilla mahdollisuus nähdä rikorekisteriotteet isäntäperheenjäsenistä, vai joutuuko ne halutessaan itse maksamaan?

Onko vanhemmilla mahdollisuus saada kuvat kodista ennakkoon?

Onko järjestön edustajien (aluevalvojat, maa- ja aluejohtajat ym.) isäntäperheinä toimiminen poissuljettu, kuten US Department of State Regulations section 62.25 (d)(3) edellyttää?

Onko isäntäperhe kohdemaan kantaväestöä, joka edustaa kyseisen maan kulttuuria ja perinteitä?

Vakuutus

Mikä on vakuutuksen myöntänyt yhtiö?

Mitkä ovat vakuutukselle asetetut minimikriteerit?

Edellyttääkö järjestö OPH:n suosituksissa kohdassa 4.2. lueteltujen lisäksi vielä jotain muuta vakuutusturvaa?

Mikä on vaihtojärjestön rooli vakuutuskaupassa?

Kuka on vakuutuksen edustaja Suomessa?

Missä maassa ratkotaan vakuutusriidat?

Toimittaako järjestö lain mukaisen vakuutuskirjan heti vakuutusmaksun saatuaan?

Millainen oikeusturva vakuutuksessa on? Kattaako oikeusturva myös riidat vaihtojärjestöä, sen edustajia ja yhteistyökumppaneita sekä isäntäperhettä vastaan?

Korvaako vakuutus kotiinpaluun jälkeen tarvittavan hoidon tai terapian vaihto-oppilasaikana alkaneeseen sairauteen tai syntyneeseen vammaan?

Kattaako vakuutus matkatavaran? Varkaustapauksissa puhelimet, kamerat?

Korvaako vakuutus, jos isäntäperheen toimesta rikkoutuu tai häviää vaihto-oppilaan omaisuutta?

Hyväksyykö järjestö vanhempien hankkiman oman vakuutuksen, joka kattaa järjestön asettamat minimikriteerit (kansainvälinen todistus)?

Muuta

Miksi kaupalliset järjestöt mainostavat toimintaansa voittoa tavoittelemattomana?

Onko järjestöllä julkisiin prosesseihin (kuluttajariitalautakunta, oikeus) päätyneitä asiakasriitoja?

© Rautiola & Virta 30.01.2017

Opetushallituksen suosituksia: kansainvälinen oppilasvaihto

Jokainen vaihto-ohjelmia Suomesta järjestävä yritys on sitoutunut noudattamaan Opetushallituksen suosituksia. 

Please note that these regulations are from 1992. Therefore, ALL of the exchange organizations know very well when they are breaking the rules. Only the first page shows here. The rest of the regulations are in the above link.

Page 1: Finnish Board of Education, 1992

Attorneys with experience with exchange cases

Asianajotoimisto Juridicus Oy
Korkeavuorenkatu | 3000130 Helsinki
Tel. +358 9 6844 060
Fax. +358 9 6844 0644
info@juridicus.fi
http://www.juridicus.fi/en
– Otto Ääri

Asianajotoimisto Voutilainen Oy
Tapiolan keskustorni 8. krs | 02100 Espoo
Puh: 010 439 4440 | Fax: 010 439 4449
info@voutilainenlaw.fi